Іван Гній

Іван Гній прожив 68 років. Отара Івана налічувала 1148 овець. На службі в Івана було три пси. Дітей Іван не мав, тому їжу, тютюн і самогон на полонину йому носили внуки. В отарі вівчаря було одинадцять бойових овець, які вміли заганяти, нападати і загризати зайців, кабанів та вовка. Привчали вівцю до бойової породи таким чином, що на ніч закривали у вольєрі зі звіром і на ранок було видно, чи бойова порода чи звичайна. По смерті був канонізований косівською церквою.

Ivan Hnii

Ivan Hnii lived for 68 years. Ivan’s flock consisted of 1148 sheep. Three dogs served Ivan. Ivan didn’t have children that is why grandchildren brought him food, tobacco and moonshine to the polonyna (subalpine meadow). In the shepherd’s flock there were eleven fighting sheep who could drive, attack and bite to death hares, boars and a wolf. A sheep was taught to become a fighting species in the following way: it was closed in an open-air cage overnight with a beast and in the morning it was clear whether the sheep was fighting or ordinary. Upon his death, he was canonized by Kosiv church.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *